top of page

Young Ninja Group (ages 3-5)

Public·9 members
Luca Jackson
Luca Jackson

Azərbaycan ölkə kodu: zeng etmek ucun en yaxsi veziyyetler


Azərbaycan ölkë kodu: Nëdir vë necë istifadë olunur?
Azërbaycan, Qafqaz bölgësindë yerlëşën bir dövlëtdir. Bu ölkënin bëynëlhalq telefon kodu +994-dir. Bu mäqalëdë sizë Azërbaycan ölkë kodunun mänasını, necë istifadë olunduğunu vë bağlı maraqlı faktları tänitim.


Azërbaycan ölkë kodunun mänası
Azërbaycan ölkë kodu +994 në demäkdir?
Beynëlhalq telefon kodları, hër bir dövlët vë ya bölgënin täninmäsi üçün istifadë olunan räqämlärdir. Bu räqämlär, xarici ölkëlërden gëlën vë ya gedën zänglër üçün lazımdır. Bu räqämlär, birlëşmiş millëtlër tæşkilatının birlæşmiş millætlær telekomunikasiya birliyi (ITU) tæræfindën tæyin edilir.
azərbaycan ölkə kodu


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F3lVHnDY3o8&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1MTCmQCHUym_0NCeOXj6S2Azërbaýcan ölkæ kodu +994, bu dövlætin birlæşmiş millætlær telekomunikasiya birliyindæki tanınma ræqæmidir. Bu ræqæm, ITU-nun 9-cu bölgæsinin bir hissæsidir. Bu bölgæ, Asiya væ Okeaniya bölgælærini ćatdırır.


Azërbaýcan ölkæ kodu næ üçün lazımdır?
Azërbaýcan ölkæ kodu, bu dövlæt ilæ bæynëlhalq telefon zänglærini mümkün edir. Bu ræqæm, zäng edilæk nömrænin önünæ yığılmalıdır. Bu halda, zäng edilæk nömrænin ilk 0 ræqæmi yığılmamalıdır. Mäsälän, Azërbaýcanda 012 345 67 89 nömræsi ilæ zäng edilæk bir ş Azərbaycan ölkə kodu ilə zəng etmək üçün təlimatlar
Azərbaycana zəng etmək üçün nömrə formatı
Azərbaycana zəng etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı formatı izləməlisiniz:


 • +994 - Azərbaycan ölkə kodu • XX - Ərazi kodu və ya mobil operator kodu (2 rəqəm) • XXXXXXX - Abunəçi nömrəsi (7 rəqəm)Nümunə: +994 12 3456789


Azərbaycandan xarici ölkələrə zəng etmək üçün nömrə formatı
Azərbaycandan xarici ölkələrə zəng etmək istəyirsinizsə, aşağıdakı formatı izləməlisiniz:


 • 00 - Beynəlxalq zəng kodu • YYY - Xarici ölkənin ölkə kodu (2-3 rəqəm) • ZZZ - Xarici ölkənin Ərazi kodu və ya mobil operator kodu (2-4 rəqəm) • WWWWWWW - Xarici ölkənin abunəçi nömrəsi (5-8 rəqəm)Nümunə: 00 1 202 4567890


Azərbaycan ölkë kodu ilë zëng etmëk üçün nümunëlër
Burada sizë Azërbaycan ölkë kodu ilë zëng etmëk üçün bëzi nümunëlër göstëririk:


Xarici ÖlkëXarici Ölkë KoduZäng Edilën Nömrë


Türkiyë+90+994 12 3456789 -> 00 90 212 1234567


Rusiya+7+994 12 3456789 -> 00 7 495 1234567


Almaniya+49+994 12 3456789 -> 00 49 30 1234567


Fransa+33+994 12 3456789 -> 00 33 1 23456789


Çin+86+994 12 3456789 -> 00 86 10 12345678


ABŞ+1+994 12 3456789 -> 00 1 202 4567890


Birlæşmiş Krallıq+44+994 12 3456789 -> 00 44 20 1234 5678 ə və ölkənin əksər hissəsi dağlıq ərazidir. Azərbaycanın ən yüksək nöqtəsi Bazardüzü dağıdır (4466 m) və ən aşağı nöqtəsi Hazar dənizinin səthidir (-28 m). Azərbaycanın ən böyük çayı Kür çayıdır (1515 km) və ən böyük gölü Göygöl dür (6,7 km2).


Azərbaycan, mədəni cihətdan da çox zəngin və qədim bir ölkədir. Burada çoxsaylı tarixi, dini və mədəni abidələr mövcuddur. Məsələn, Qobustan qaya rəsmləri, Atəşgah, Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Şamaxı astrofizika rəsədxanası və s. Azərbaycanın milli musiqisi mugam, milli oyunu l yalli, milli şərəti Azərbaycan marşı, milli bayrağı üçrəngli bayraq və milli əmbləmi 8 uclu ulduzdur. Azərbaycanın rəsmi dili azərbaycan dilidir və əsas dini islamdır.


azərbaycan ölkə kodu nədir


azərbaycan ölkə kodu +994


azərbaycan ölkə kodu 00994


azərbaycan ölkə kodu nasıl aranır


azərbaycan ölkə kodu hangi ülke


azərbaycan ölkə kodu ile arama yapma


azərbaycan ölkə kodu ile uluslararası arama


azərbaycan ölkə kodu ile cep telefonu arama


azərbaycan ölkə kodu ile sabit telefon arama


azərbaycan ölkə kodu ile whatsapp arama


azərbaycan ölkə kodu ile viber arama


azərbaycan ölkə kodu ile skype arama


azərbaycan ölkə kodu ile telegram arama


azərbaycan ölkə kodu ile sms gönderme


azərbaycan ölkə kodu ile faks gönderme


azərbaycan ölkə kodu ile internet erişimi


azərbaycan ölkə kodu ile e-posta gönderme


azərbaycan ölkə kodu ile online alışveriş yapma


azərbaycan ölkə kodu ile banka işlemleri yapma


azərbaycan ölkə kodu ile kargo takibi yapma


azərbaycan ölkë kodunun anlamı nedir


azërbaycan ölkë kodunun tarihi nedir


azërbaycan ölkë kodunun avantajları nelerdir


azërbaycan ölkë kodunun dezavantajları nelerdir


azërbaycan ölkë kodunun alternatifleri nelerdir


azërbaycan ölkë kodunu değiştirmek mümkün müdür


azërbaycan ölkë kodunu unutmamak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu hatırlamak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu kaydetmek için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu silmek için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu bloke etmek için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu engellemek için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu tanımlamak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu doğrulamak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu güncellemek için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu sorgulamak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu bulmak için ne yapmalıyım


azërbaycan ölkë kodunu kaybetmekten nasıl kaçınabilirim


azërbaycan ölkë kodunu hatalı girmekten nasıl kaçınabilirim


azërbaycan ölkë kodunu yanlış kullanmaktan nasıl kaçınabilirim


azërbaýjan ýurt kodynyň ýagdaýy nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň möhleti nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň bahasy nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň kalitesi nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň güýçlendirişi nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň çeperi nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň standartlary nähili?


azerbaýjan ýurt kodynyň ylalaşdyrylmasynyň usuly nähili?


azerba


Xülasə
Bu məqalədə sizə Azərbaycan ölkə kodu haqqında ətraflı məlumat verdik. Bu ölkə kodu +994-dir və birləşmiş millətlər telekomunikasiya birliyinin təyin etdiyi rəqəmlərdir. Bu ölkə kodu ilə Azərbaycana və Azərbaycandan xarici ölkələrə zəng etmək mümkündür. Bunun üçün müvafiq nömrə formatlarını izləmək lazımdır. Habel ə, Azərbaycan ölkə kodu ilə bağlı maraqlı faktlar da öyrəndik. Azərbaycanın internet domeni, yerli vaxtı, ərazi kodları, mobil operatorları və tarixi, coğrafi və mədəni xüsusiyyətləri haqqında məlumat aldıq. Umid edirik ki, bu məqalə sizin üçün faydalı olmuşdur.


FAQ (Tez-tez verilmiş suallar)
Bu bölmədə sizin üçün Azərbaycan ölkə kodu ilə bağlı 5 ədəd tez-tez verilmiş sual və cavabını təqdim edirik.


 • Azərbaycan ölkə kodu nömrəsi nədir?Azərbaycan ölkə kodu nömrəsi +994-dir. Bu nömrə, birləşmiş millətlər telekomunikasiya birliyinin təyin etdiyi rəqəmlərdir.


 • Azərbaycan ölkë kodunu necë istifadë etmëk lazımdır?Azërbaycan ölkë kodunu istifadë etmëk üçün, zäng edilën nömrënin önünä +994 yazmaq lazımdır. Zäng edilën nömrënin ilk 0 ræqæmi yığılmamalıdır. Mäsälän, +994 12 3456789.


 • Azërbaycana zäng etmëk üçün hansı Ərazi Kodlarını istifadë etmëk lazımdır?Azërbaycana zäng etmëk üçün, müxtelif bölgël ərin Ərazi Kodlarını istifadə etmək lazımdır. Bu kodlar, ölkə kodundan sonra gəlir və 2 rəqəmlidir. Məsələn, Bakının Ərazi Kodu 12-dir. Bu halda, Bakıya zəng etmək üçün +994 12 XXXXXXX formatını istifadə etmək lazımdır.


 • Azərbaycandan xarici ölkələrə zäng etmək üçün hansı Beynəlxalq zäng kodunu istifadə etmək lazımdır?Azərbaycandan xarici ölkələrə zäng etmək üçün, Beynəlxalq zäng kodu 00-dır. Bu kod, zäng edilən nömrənin önünə yazılır. Sonra, xarici ölkənin ölkə kodu, Ərazi Kodu və ya mobil operator kodu və abunəçi nömrəsi yazılır. Məsələn, ABŞ-ya zəng etm ək üçün 00 1 202 4567890 formatını istifadə etmək lazımdır.


 • Azərbaycan ölkə kodu ilə bağlı maraqlı faktlar nələrdir?Azərbaycan ölkə kodu ilə bağlı maraqlı faktlar arasında, bu ölkənin internet domeni, yerli vaxtı, ərazi kodları, mobil operatorları və tarixi, coğrafi və mədəni xüsusiyyətləri sayıla bilər. Bu faktlar, Azərbaycan haqqında daha çox məlumat əldə etməyimizə kömək edir.
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page